We zijn gestuit op een website wat niet geprofileerd aangeeft op de hoofdpagina zelf dat er 25 euro maandelijkse
kosten
worden berekend c.q worden afgeschreven, dat niet gerestitueerd wordt als het voortijdig wordt opgezegd en
dat uw gegevens mogen worden gebruikt voor commerciele doeleinden. Dat betekent wel dat u een
overeenkomst
aangaat met www.thuiswerkbank.nl
, zie citaat voorwaarden artikel 7 en 11 wat op de website staat onder
algemene voorwaarden,
wat al is aangevinkt als u met dit bedrijf een overeenkomst aangaat. Laat u zich niet
verleiden met
gratis aanmelden.

Artikel 7 Vergoeding en Betaling

7.1 De Client uit hoofde van de Overeenkomst aan Thuiswerkbank verschuldigde vergoeding is maandelijks
verschuldigd
en dient te worden voldaan via automatische machtiging Voortijdige opzegging geeft geen recht op
restitutie van deze vergoeding.

Tegelijkertijd geeft www.thuiswerkbank.nl aan dat de gegevens gebruikt mogen worden voor commerciele
doeleinden, wat betekent dat uw gegevens verstrekt mogen worden aan derden voor commerciele doeleinden c.q.
hieraan geld aan te mogen verdienen, etc, zie artikel 11:

Artikel 11 Gegevens

11.1 Thuiswerkbank heeft het recht door de website toegankelijke gegevens van Client te gebruiken en aan
derden te verstrekken
voor statistische en commerciŽle doeleinden. De Client staat er voor in dat door
Thuiswerkbank te verwerken gegevens, het verwerken van gegevens en het resultaat van de verwerking van gegevens

niet in strijd zijn
met het geldende recht, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Uiteraard kunnen we in dit stadium niet oordelen of er daadwerkelijk thuiswerk wordt aangeboden in combinatie met
een maandelijks verschuldigd bedrag wat betaald moet worden zolang de overeenkomst in stand blijft.

De overeenkomst die u bent aangegaan of aangaat, kan alleen worden ontbonden als zich artikel 4.3 voordoet.

Vragen om reacties c.q. transparantie omtrent www.thuiswerkbank.nl Innovative Internet Services B.V.

''We vragen daarom reacties van mensen/thuiswerkers waarbij er inmiddels geld wordt afgeschreven of is
afgeschreven, maar geen thuiswerk wordt geleverd en of klantenservice slecht is. Ook graag reacties van mensen
waarbij er juist wel thuiswerk (continue) is/wordt aangeboden en of goede klantenservice wordt geboden''. Wel
duidelijk vermelden dat het om www.thuiswerkbank.nl gaat.

Let op! www.thuiswerkbank.nl adverteert met de tekst thuiswerk vacaturebank en kan associaties opwekken met een
bedrijf wat op de witte lijst staat en een Keurmerk Thuiswerk heeft. www.thuiswerkbank.nl heeft
geen Keurmerk
Thuiswerk, er wordt geen toezicht gehouden op het daadwerkelijk uitbesteden van thuiswerk of op een goede
klantenservice.

Algemeen advies:

betaal nooit geen geld vooruit of geef niet zomaar uw bank-,girorekeningnummer door aan thuiswerkorganisaties,
(ook als het om gratis vacatures inzien gaat) en dat u
duidelijk moet beseffen dat er maandelijks wordt
geincasseerd
van uw rekening en uw gegevens kunnen worden verstrekt voor commerciele doeleinden.

www.thuiswerkbank.nl adverteert met o.a. het volgende: 25 euro per mail verdienen/verwerken:

Hoe werkt het: De e-mails zijn afkomstig van mogelijke klanten die informatie vragen. U hoeft alleen de vragen te
beantwoorden en de e-mails te verwerken met behulp van onze uitgebreide instructies in het startpakket. Om de
e-mails volledig te verwerken verstuurd u de aangevraagde informatie per e-mail op. Door gebruik te maken van ons
stap-voor-stap systeem worden alle e-mails automatisch en rechtstreeks naar u gestuurd. Het maakt niet uit waar u
woont of waar u bent. Beeld u eens in hoeveel e-mail u kan verwerken als u vandaag begint. Het enige dat u nodig
heeft is een internetverbinding, basis computervaardigheden en een (gratis) e-mailaccount. Uitbetalingen via Pay-Pal
Dit programma is wereldwijd mogelijk en u heeft alleen toegang nodig tot uw e-mail account. Pay-pal is gratis en
uiterst gebruiksvriendelijk. Het maakt niet uit waar u woont. Deze geweldige thuiswerkmogelijkheid doet bijna al het
werk, niet U! Alle betalingen worden onmiddelijk overgeboekt naar uw Pay-Pal account of bank/girorekening. U kunt
dus direct over uw verdiende geld beschikken.

Verdien 25 euro per verwerkte email! Geschikt voor iedereen!


Website:www.thuiswerkbank.nl


Betaal nooit geen geld vooruit en doe nooit uw bankrekening achterlaten m.b.t. onterechte
maandelijkse afschrijvingen en ga
nooit in op groot geld verhalen.